Srdcom Májovky je žiak
srdceuprav.jpg
ZŠ Májové Námestie - jedna z najväčších škôl v Prešovskom kraji.

Kontakt na školu: 0517703128
                     Srdcom našej
                                 triedy
                               som ja!


To sme my, III. A,
každý iná povaha.

Kubko ticho v triede sedí,
Filipovi jazyk chodí,
Katka to je herečka,
Danielka zas speváčka.
Riško číta dokonale,
Adam matiku vie stále.
Lenka tá má hlavičku
na rozprávku, básničku.
Soňa pupok chlapčenský je,
Miška tá sa rada smeje.
Martin kráľ je v angličtine,
Damián zas najvyšší je.
Lucka s Nikou kamarátky,
Nikolas je na ne krátky.
Matúš zvládol všetky hlásky,
Zuzka má zas iné vlásky.
Paťka krásne recituje,
Timea zas vážna vždy je.
Dáška skáče, beháva,
Lukáš futbal vyhráva.

Lepších žiakov, to nám verte,
v žiadnej triede nenájdete.


III. A

III. A

Zdenka Homolová - učiteľka prvého stupňa na Základnej škole Májové námestie č. 1 v Prešove.

Úzko spolupracuje s centrom voľného času Ebony v Prešove a OZ Deťom pre život - venujúci sa deťom s rakovinou.
Dlhé roky sa venuje spevu, tancu a umeniu.
U detí rozvíja samostatnosť a tvorivosť.
So svojimi žiakmi tvorí knihu rozprávok "Z KAPSY ŽIAKA".
Zvyšok Vám povedia moje deti a ich rodičia....

Obsah

ZÁKONY

Podľa zákonov a legislatívy, žijeme v právnom štáte a tak každé porušenie zákona sa trestá.

Prehľad najčastejšie porušovaných kompletných znení zákonov:

Legislatíva

Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v znení neskorších predpisov • §155 Ublíženie na zdraví - Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví.

 • §183 Obmedzovanie osobnej slobody - Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu.

 • §189 Vydieranie - Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.

 • §192 Nátlak- Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi.

 • §345 Krivé obvinenie - Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie.

 • §373 Ohováranie - Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.

 • §360 Nebezpečné vyhrážanie - Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu.
 • §155 Ublíženie na zdraví
 • Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
 • Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) závažnejším spôsobom konania,
     b) na chránenej osobe, alebo
     c) z osobitného motívu.

 • Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov
 • sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
     b) za krízovej situácie.

 • Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

 • Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) na chránenej osobe, alebo
     b) z osobitného motívu.

 • Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) závažnejším spôsobom konania, alebo
     b) za krízovej situácie.
 • §183 Obmedzovanie osobnej slobody
 • Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
 • Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) závažnejším spôsobom konania,
     b) z osobitného motívu,
     c) ako verejný činiteľ,
     d) na chránenej osobe, alebo
     e) a spôsobí ním väčšiu škodu.

 • Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
     b) a spôsobí ním značnú škodu.

 • Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
     b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
     c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
 • §189 Vydieranie
 • Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

 • Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) závažnejším spôsobom konania,
     b) na chránenej osobe,
     c) z osobitného motívu, alebo
     d) a spôsobí ním väčšiu škodu.

 • Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
     b) a spôsobí ním značnú škodu.

 • Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám
alebo smrť viacerých osôb,
     b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
     c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
 • §192 Nátlak
 • Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 • Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľpotrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) závažnejším spôsobom konania,
     b) na chránenej osobe,
     c) z osobitného motívu,
     d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech, alebo
     e) tým, že odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok ženám
a mladistvým zamestnancom.

 • Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
     b) a spôsobí ním značnú škodu.

 • Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
     b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
     c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
     d) za krízovej situácie.
 • §345 Krivé obvinenie
 • Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

 • Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) z osobitného motívu, alebo
     b) verejne.
 • Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

    


 • §373 Ohováranie
 • Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 • Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) a spôsobí ním značnú škodu,
     b) z osobitného motívu,
     c) verejne, alebo
     d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

 • Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
     b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku
alebo rozvod manželstva.
 • §360 Nebezpečné vyhrážanie
 • Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

 • Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
     a) závažnejším spôsobom konania,
     b) na chránenej osobe,
     c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho
základných práv a slobôd,
     d) z osobitného motívu, alebo
     e) verejne.
použité materiály z rôznych web. stránok---------------------------------------------------------------

kontakt: prva.acka@gmail.com.............


Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky fotky, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one